top of page
panoramaA5.jpg

MĚNÍME VELKÉ PLÁNY VE SKUTEČNOST

Pojďte do toho s námi...

PULSEInvest

Investiční program pro podnikatele a investory

Úvod do situace

V současné době se nacházíme ve zlomovém období, ve kterém probíhá proces elektrifikace dopravy, který spočívá v přechodu od spalovacích motorů k elektromobilům. Na začátku celého procesu je nutné vybudovat co nejhustší síť dobíjecích stanic, která přesvědčí uživatele automobilů k nákupu elektromobilů, nebo hybridů.

Celý proces právě začíná a budování dobíjecích míst je na začátku. V tomto smyslu je zřejmé, že lokalita a konkretní místo provozování komerčních dobíjecích stanic je klíčové pro samotnou rentabilitu investice. Proto je rychlost obsazení těch nejlukrativnějších míst asi nejdůležitějším faktorem úspěchu a ziskovosti. 

Je třeba si také uvědomit, že na samém začátku celého přechodu k elektromobilytě bude snažší proces k získání různých povolení a schválení nutných k provozování.  Samotná legislativa se teprve utváří a postupem času bude podrobnější a složitější.

City View
mapa.jpg
Firefly 20231002190737_edited.jpg

Strategie společnosti PulsePlus s.r.o.

Naše společnost je ryze česká firma s vlastním vývojem a výrobou. Do budoucna plánujeme vybudovat silnou a spolehlivou síť dobíjecích stanic a hubů, které jsou připojeny na vlastní obslužný software PulseConnect. To nám umožní naprostou nezávyslost a svobodu v modernizování a následném vývoji jak služeb tak samotných dobíjecích stanic.

Cílem tohoto projektu je zapojit se do tohoto procesu a nabídnout konkurenceschopný produkt za výhodnějších podmínek než konkurence. V tomto segmentu je kromě ceny rozhodující i kvalita, funkce a design. Kvalita je povinný standard, ale funkce a design  jsou možnosti, kde lze vyniknout nad ostatními. Jsou to pro nás hlavní prostředky, se kterými se chceme odlišit od ostatních a snažit se s nimi prosadit.

Partneři programu PulseInvest budou moci využívat členských výhod při nákupu rychlodobíjecích DC stanic za výrazně výhodnějších podmínek a možnost v budoucnu upgradovat své stanice na výkonnější verzi.

O programu PulsInvest

V tuto chvíli disponujeme všemi potřebnými složkami, abychom mohli spustit projekt PulseInvest, který je určený pro drobné investory,.kteří jsou ochotni vložit své prostředky v řádech menších jednotek milionů korun do perspektivního oboru provozování dobíjecích stanic pro elektromobily. Je navržen tak, aby uspokojil klienty z řad střední vrstvy, která v současné době disponuje finančními prostředky, které raději investuje do jistějšího a dlouhodobějšího projektu, který ale vychází z aktuálních a moderních trendů.

Investiční příležitost

Na základě výše zmíněných možností jsme se rozhodli vytvořit investiční projekt pro drobné investory, kteří budou mít zájem investovat své prostředky v řádech menších jednotek milionů korun. Celý projekt je nastaven tak, aby uspokojil klienty z řad střední vrstvy, která v současné době disponuje finančními prostředky , které raději investuje do jistějšího dlouhodobějšího projektu, který ale vychází z aktuálních a moderních trendů.

bottom of page