top of page
renauto.gif

ČESKÁ TECHNOLOGIE

NA  SVĚTOVÉ  ÚROVNI

Kompletně český vývoj a výroba. Nabíjecí stanice PulsePro jsou modulární systém, který je možno kdykoliv upgradeovat na vyspělejší verzi včetně čtečky identifikačních čipů, nebo smart modulem pro vzdálenou správu přes inetrnet. Zajišťujeme vlastní záruční i pozáruční servis po ČR i EU.

Projekt PulsePro vznikl jako startup reagující na momentální situaci v oblasti elektromobility

   V současné době se nacházíme ve zlomovém období, ve kterém probíhá proces elektrifikace dopravy a přechod od spalovacích motorů k elektromobilům. Na začátku celého procesu je nutné vybudovat co nejhustší síť dobíjecích stanic, která přesvědčí uživatele automobilů k nákupu elektromobilů nebo hybridů. Toto je jeden z nejdůležitějších důvodů, který zásadně ovlivní uživatele k nákupu vozidla s elektrickým pohonem.

   V západní Evropě je tento proces štědře dotován Evropskou unií, nebo samotnými vládami daných zemí. Například v Holandsku je v současné době přes 50.000 veřejných dobíjecích míst. V České republice je jich nyní k dispozici jen 680.

  

   Z toho je jasně vidět nepoměr a jisté zaváhání, které nás staví v rámci EU do nevýhodné situace. Západoevropští turisté, kteří budou používat elektromobily, nebudou vyhledávat české lokality, protože si tu nebudou moci dobít svůj automobil. To může do budoucna negativně ovlivnit celý turistický ruch u nás.

  

VLASTNÍ CESTOU

autoback.gif

Komplexní řešení

Vzhledem k tomu, že je společnost PulsePlus dceřinou společností firmy TEMO- TELEKOMUNIKACE a.s., která patří mezi největší telekomunikační a elektromontážní společnosti na českém trhu, jsme schopni řešit veškeré projekty komplexně. Od zpracování projektů a odborného poradenství, insatalace a záručního i pozáručního servisu. Rádi Vám pomůžeme i s vyřizováním financování nebo zařazení do dotačních programů.

Design

Vzhledem k našim designérským zkušenostem v sesterské společnosti

Creative Design Group jsme vyvinuli i vlastni design, který má za úkol vkusně doplnit jakékoliv parkoviště hotelů, náměstí, firemních sídel nebo podzemních parkovišť.

 

Dostupná cena

Důležitá je i dostupná cena přístoje. Díky tomu, že celý projekt vznikl  u nás a i samotná výroba probíhá v České republice, je prodejní cena pod veškerou konkurencí a dostává se do přijatelné pořizovací hladiny i pro menší provozovatele.

Česká cesta

Proto jsme hledali vlastní cestu, jak procesu přechodu k alternativním palivům pomoci a urychlit tak snížení ekologické zátěže vyplývající z emisí klasických spalovacích motorů. 

S českým kapitálem a českými odborníky jsme vyvinuli vlastní řadu dobíjecích stanic, které splňují všechny Evropské normy a jsou plně způsobilé k provozu.

TEMOlogo.gif

Marketingové využití  

  Další přidanou hodnotou našeho projektu je možnost využití dobiječe marketingově. Na začátku procesu zavedení a rozšířování dobíjecí sítě lze naší dobíjecí stanici použít jako atraktivní službu směrem ke všem majitelům elektromobilů, kteří si při návštěvě u vás mohou dobít svůj elektromobil nebo hybrid.

 

Programovatelný spínač

   Dobíječ je navíc unikátně vybaven programovatelným časovým spínačem, na kterém lze nastavit dobu provozu shodně s otevírací dobou provozovny, u které je parkoviště s dobíječem. Cena hodiny dobíjení je ve speciálním tarifu 50 - 60,- Kč/hod. Pořízení takového dobíječe může také dobře posloužit i v rámci PR prezentace společnosti jako ekologicky a progresivně smýšlející firmu.

duofrontkro.gif
bokoff.gif

Zavedení dobíjecího místa

   Asi nejdůležitější benefit vyplývající z pořízení vlastního dobíječe je včasné zavedení vašeho dobíjecího místa do všech vyhledávacích map, které používají uživatelé elektromobilů. Čím dříve budete mít vaši adresu zaregistrovanou, tím více bude zavedena až v budoucnu budete chtít elektřinu prodávat.

 

 

PulsePro

   Pro naše zákazníky jsme také vytvořili síť PulsePro, která sdružuje všechny majitele naší dobíjecí stanice do vlastní sítě v rámci které pak mají přístup k dalším benefitům jako například prodloužená záruční doba na 4 roky, nebo vlastní brand na stojanu zdarma. Navíc zařídíme zanesení těchto nabíjecích míst do všech relevantních vyhledávačů na internetu.

bottom of page